ยินดีต้อนรับ! ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง เครือข่ายความร่วมมือทุกท่าน

Alumni Association Kamphaengphet Technical College.

รายการสั่งจองพระวิษณุกรรม
รายการสั่งจองโต๊ะจีนและเสื้อรุ่น
รายการบริจาคทุนการศึกษา 85 ปี